Tag Archief van: Comparitie

Naast fysiek lijden, is een ander belangrijk uitgangspunt de behoefte aan menselijke waardigheid. Ik, en ik denk ieder mens, heeft een diepe behoefte aan een waardig leven. We zijn sociale wezens en het samenleven met anderen zit tot in onze diepste wortels in ons verankerd. Alleen al de gedachte dat we door anderen onwaardig worden bevonden raakt aan ons diepste wezen. Openlijke onwaardigheid zou voor mij ontegenzeggelijk tot lijden aanleiding geven.