Tot nader order zijn al onze bijeenkomsten via Zoom. De uitnodiging hiervoor wordt u toegezonden via de secretaris

De invulling van het bestuur voor het nieuwe werkjaar is rond.

Na een paar warme zomermaanden en strakke begeleiding van de bouwcommissie is de verbouwing van onze logegebouw zo goed als klaar. Het resultaat mag er zijn en we zijn de bouwcommissie dan ook dankbaar voor het verrichtte werk.

Vraag ernaar bij de secretaris.