Tot nader order zijn al onze bijeenkomsten via Zoom. De uitnodiging hiervoor wordt u toegezonden via de secretaris